Bilgi, marifet bilgisidir. Hiçbir şey bilmesen bile, kendini tanıdın, bildin mi, bilginsin, ârifsin.
Baş koyan, başlara tâç olur;kendisini aşağı gören, bütün âleme üst kesilir.
Her şeyden kaçmak kolay da kendi
nefsinden kaçmak pek zordur.